Elmas Ekstrüzyon Pimleri

Elmas Ekstrüzyon Pimleri

Yüksek Hız Çeliği(M2 veya M42) den üretilen pimlere nazaran soğuk şekillendirme ile dövme yapan makinelerde 10 katın üzerinde ( Minimum 1.500.000 adet parça) çalişma performansı sergileyerek alışagelmiş HSS Extrüzyon Pimleri ile kıyaslandığında üreticilerimizin orta ve uzun vadede üretim miktarlarında kayda değer bir artış sağlamakta ve minimum derecede makine setup süreçlerine gereksinim duyarak mevcut parça üretim miktarlarının arttırılması hedeflenmekte ve oluşan personel iş gücü kayıplarını minimize etmek için tasarlanıp üretilmektedir.