Silindir Baş Pimler

Silindir Baş İtici Pim

çok yaygın kullanım alanlarına sahip olup özellikle Metal Enjeksiyon Kalıplarında, Delme ve Kesme Kalıplarında ayrıca Vida Pres makinelerinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Isıl işlemleri yapılmış ve taşlanmış Sillindir Başlı itici pimlerin gövde sertlik dereceleri 40 HRC den 64 HRC değerlerine kadar üretilmekte ve ayrıca talep doğrultusunda Nitritli(Kafa Bölgesi kısmen Oksitlenmiş olarak) bu tip Silindir Başlı Pimlerin Kafa sertlik değerleri talep doğrultusunda 40-55 Hrc değerleri arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Istek doğrultusunda tamamen veya kısmı olarak Pvd (Tin veya Tialn) kaplama uygulanabilmektedir.

Silindir Başlı İtici Pimlerin Hammadde Spekleri aşağidaki gibidir.

Metal: 1.3343 Yüksek Hız Çeliği (HSS)

Sertlik Derecesi:

Gövde: 60-62 HRC(Rockwell)

Kafa: 40-45 HRC(Rockwell)

Yüzey: Taşlanmış ve Isıl İşlemi yapılmış olarak tedarik edilmektedir.

Yukaridaki değerler Silindir Baş Pim gruplarında genel olarak kullanılan hammadde olup daha yüksek sertlik dereceleri ve ekstra Kobaltlı olarak HSS (M42) kullanılması önerilmektedir.